Bij mijn inschrijving heb ik de mogelijkheid een foto toe te voegen. Is dit verplicht?

Enkel voor de vergunningen ‘BMB official’ is het nodig een pasfoto toe te voegen. Voor alle andere vergunningen is dit facultatief. Als je je echter registreert a.h.v. je elektronische identiteitskaart (aanbevolen) worden je persoonsgegevens van je identiteitskaart automatisch ingelezen en je pasfoto overgenomen. (klik op lezen EID wanneer je je identiteitskaart in de kaartlezer hebt gestoken)

Partners

Back to top button