Jullie verzamelen heel wat persoonsgegevens. Wat met mijn privacy?

Om je vergunningsaanvraag te kunnen verwerken hebben we inderdaad heel wat persoonlijke gegevens nodig zoals adres, geboortedatum, telefoonnr.; rijksregisternummer, enz. De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB zijn uiteraard gehouden aan de Europese GPDR wetgeving betreffende het bijhouden en verwerken van persoonsgegevens. De verzamelde gegevens dienen dan uitsluitend voor intern gebruik en er werden de nodige maatregelen getroffen om de database te beveiligen. De enige derde partij die de persoonsgegevens van vergunninghouders ontvangt zijn de respectievelijke Vlaamse en Waalse sportadministraties in het kader van de erkenning en subsidiëring van Motorsport Vlaanderen en de FMWB. Raadpleeg onze Privacy verklaring voor meer info.

Partners

Back to top button