Sportvergunning jaarlijkse competitie

licence_open
Sportvergunning jaarlijkse competitie

FOR ENGLISH CLICK HERE

De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een digitale toepassing ontwikkeld voor het indienen van je vergunningsaanvraag. Deze app, My FMB-BMB, kan je via onderstaande link installeren op je desktop of laptop (Windows). Het is ook mogelijk toegang tot de app te bekomen via een tablet (Apple/Android) of Apple Mac.

⇒ Info en download My FMB-BMB

Hierna vind je de belangrijkste info die je moet weten als je een BMB sportvergunning jaarlijkse competitie wil aanvragen. Opgelet, de info op deze pagina betreft de BMB-vergunningen aangevraagd via onze Vlaamse afdeling ( Motorsport Vlaanderen ). Voor de vergunningen via onze Waalse afdeling (FMWB), raadpleeg de Franstalige versie van deze pagina.

Ga direct door naar :

De BMB Europe Open vergunning
De FIM – FIM Europe vergunning
De Regionale Motorsport Vlaanderen vergunning
Bijkomende vergunningen
Starttoelatingen
Verzekeringen
Clubaansluiting
Toe te voegen documenten
Tarieven
Korting via je mutualiteit
Sportinfo – reglementen

De BMB Europe Open vergunning

De BMB Europe Open jaarvergunning kan je onderschrijven in volgende disciplines: Motorcross, snelheid, supermoto, Classic Bike, Enduro, trial, speedway, Belgian Endurance-cross en E-bike.

Al deze vergunningen zijn van het type ‘Europe Open’ en laat de deelname toe aan alle wedstrijden ingeschreven op de BMB kalender en de FIM Europe Open kalender (deze kalender vind je terug op www.fim-europe.com – menu sport – kies je discipline – klik onderaan de pagina op Open calendar.)  In de Motorcross is er dankzij een samenwerking met andere motorcrossbonden ook de mogelijkheid deel te nemen met de BMB Europe Open vergunningen aan de wedstrijden van JMS/VLM, VJMO/MCLB, VMCF en FPCNA die niet op de BMB kalender zijn opgenomen.

De wedstrijden in Nederland (ONK) en Duitsland (ADAC) zijn meestal op de FIM Europe Open kalender aangemeld. Opgelet in Frankrijk geldt dit enkel voor de grotere internationale wedstrijden. Voor wedstrijden van het Frans kampioenschap of ‘liga’ wedstrijden is doorgaans een Franse FFM-vergunning vereist. Wedstrijden in het buitenland maar ingeschreven op de BMB-sportkalender zijn uiteraard steeds toegankelijk met een BMB Europe Open jaarvergunning.

UP

De FIM – FIM Europe vergunning

Wil je deelnemen aan wedstrijden van het FIM Wereldkampioenschap, het FIM Europe Europese kampioenschap of FIM internationale wedstrijden die enkel zijn ingeschreven op de FIM internationale kalender ( en niet op de FIM Europe Open kalender ), kies dan na het onderschrijven van je BMB Europe Open vergunning voor een bijkomende FIM WK, FIM Europe EK of FIM internationale vergunning. Het programma my FMB-BMB zal dan automatisch het juiste tarief berekenen te betalen voor beide vergunningen.

Opgelet ! : je kan geen FIM/FIM Europe vergunning onderschrijven zonder eerst de BMB Europe open vergunning te hebben aangevraagd.

UP

De Regionale Motorsport Vlaanderen vergunning

De regionale Motorsport Vlaanderen vergunning laat enkel de deelname toe aan regionale wedstrijden en/of georganiseerde trainingen (Regionaal motorcross kampioenschap van MC Lille, Vlaams kampioenschap snelheid in Zolder, Vlaams Kampioenschap Trial). In het programma my FMB-BMB kies je in de reeks van disciplines voor het desbetreffende Vlaams kampioenschap.

UP

Bijkomende vergunningen

In de discipline snelheid kan je in meerdere klassen een bijkomende vergunning onderschrijven aan het tarief van 20 EUR per klasse. In My FMB-BMB klik je nadat je je eerste vergunning hebt onderschreven op ‘licenties’ en volg je opnieuw de aanvraagprocedure per bijkomende klasse. Het tarief wordt automatisch herberekend.

Je kan ook een vergunning in meerdere disciplines (vb. motorcross en enduro) onderschrijven. Vraag al je vergunningen aan via My FMB-BMB maar ga niet over tot de betaling. Stuur een mail naar info@motorsport.vlaanderen om het exact te betalen bedrag en de betaalgegevens te kennen.

UP

Starttoelatingen

Zowel de BMB Europe Open vergunning (voor wedstrijden ingeschreven op de FIM Europe Open kalender) als de FIM en FIM Europe vergunningen (voor wedstrijden ingeschreven op de FIM internationale of FIM Europe EK-kalender) fungeren ook als starttoelating. De tekst van de starttoelating is vermeld op deze vergunningen en een aparte starttoelating voor deelname aan een erkende wedstrijd in het buitenland is in principe niet nodig. Opgelet: sommige buitenlandse organisatoren/federaties vereisen desondanks toch een aparte starttoelating voor hun wedstrijd. Informeer je dus steeds bij de respectievelijke organisator. Indien een aparte starttoelating vereist is, stuur dan een mail naar info@motorsport.vlaanderen met alle gegevens over de wedstrijd (datum, plaats, organisator, enz). Het secretariaat van Motorsport Vlaanderen bezorgt dan zowel de rijder als de organiserende federatie een exemplaar van de toelating.

UP

Verzekeringen

Persoonlijke ongevallenverzekering en reisbijstand

De BMB Europe vergunning bevat een persoonlijke ongevallenverzekering die je zowel tijdens de hierboven vermelde wedstrijden als voor vrije trainingen op circuits in gans Europa dekt.  Ze bevat ook een verzekering reisbijstand voor de medische kosten in het buitenland en de repatriëringskosten.

Voor de FIM en FIM Europe vergunning is er een extra FIM-dekking voorzien voor de wedstrijden ingeschreven op de FIM WK kalender, de FIM internationale kalender en de FIM Europe EK-kalender (niet voor de Open kalender).

De regionale Motorsport Vlaanderen vergunning biedt dezelfde dekking als de BMB Europe Open vergunning maar enkel tijdens de wedstrijden ingeschreven op de regionale kalender van of erkend door Motorsport Vlaanderen alsook trainingen in België.

Optie verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Op het einde van de aanvraagprocedure in My FMB-BMB is er de mogelijkheid om de optie verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) te onderschrijven geldig tijdens trainingen op permanent circuit in België, Nederland en Frankrijk.  Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de rijders op trainingen t.a.v. derden (vb. aanrijden van een toeschouwer naast de piste). Hierdoor dient er voor de trainingen in Frankrijk geen ‘Pass circuit’ te worden aangekocht bij de FFM. Er wordt een specifiek attest bij de vergunning afgeleverd. Deze optie is vanaf 2024 automatisch in de motorcross Europe Open competitievergunning inbegrepen!

Opgelet ! : de KNMV erkent deze optie niet en verplicht haar circuits om de KNMV-basislicentie te laten onderschrijven door de rijders.

Tijdens wedstrijden ingeschreven op de BMB kalender, de FIM Europe open kalender en FIM kalenders wordt de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de deelnemers steeds gedekt via een verzekering onderschreven door de organisatoren/federaties.

De algemene voorwaarden en verzekerde bedragen kan je raadplegen via de Motorsport Vlaanderen website of via volgende rechtstreekse link.

Heb je een ongeval, gehad? Vul dan het ongevalsaangifteformulier in en stuur het zo spoedig mogelijk naar het VMBB-secretariaat. Meer info op Motorsport Vlaanderen

UP

Clubaansluiting

Om een Sportvergunning jaarlijkse competitie te kunnen onderschrijven is de aansluiting bij een bij Motorsport Vlaanderen aangesloten club verplicht. In My FMB-BMB kan je je club selecteren uit de voorgestelde lijst. De club wordt automatisch verwittigd van je aanvraag tot aansluiting. Om de vergunning te kunnen afleveren moet de club via haar eigen clubmodule je aansluiting en vergunningsaanvraag bevestigen. Een lijst van clubs per provincie met contactgegevens kan je raadplegen via volgende link.

UP

Documenten

Er dienen volgende documenten te worden toegevoegd in je My FMB-BMB dossier (zie menu documenten in My FMB-BMB):

  • Kopij identiteitskaart (eenmalig). Dit is echter enkel nodig indien je de registratie niet hebt gedaan met je elektronische identiteitskaart (E-ID) a.h.v. een kaartlezer. We raden aan om deze optie te gebruiken waardoor verschillende velden automatisch en correct worden ingevuld.
  • Medische verklaring (jaarlijks). (Niet voor een regionale vergunning) Er dient jaarlijks een medisch onderzoek te gebeuren bij een erkende Vlaamse sportarts (lijst). Bezorg je arts de medische onderzoeksformulieren en de medische verklaring. Enkel de door de arts ondertekende medische verklaring dient in je vergunningsaanvraag dossier in My FMB-BMB te worden toegevoegd.
  • Ouderlijke toelating (jaarlijks en enkel voor minderjarigen). Dit formulier dient door de wettelijke vertegenwoordigers te worden ondertekend.
  • Riders’ release (jaarlijks en enkel rijders woonachtig in het buitenland). (Niet voor een regionale vergunning). Rijders die woonachtig zijn in het buitenland dienen een riders’ release toe te voegen aan te vragen bij de nationale bond van hun woonplaats. Dit is enkel vereist voor de FIM/FIM Europe vergunningen. Opgelet, diverse bonden rekenen hiervoor een administratieve kost aan.

UP

Tarieven

Een overzicht van de tarieven van de diverse vergunningen vind je terug op https://motorsport.vlaanderen of via volgende rechtstreekse link.

UP

Korting via je mutualiteit

Naargelang de mutualiteit kan men 10 à 25 euro korting krijgen. Procedure: download het formulier van de site van uw mutualiteit. U mailt of stuurt het ingevuld naar het secretariaat van Motorsport Vlaanderen, info@motorsport.vlaanderen. U krijgt het afgestempeld terug. U ontvangt bij indiening bij uw mutualiteit het voorziene bedrag op uw rekening gestort.

UP

Sportinfo – reglementen

Wil je meer weten over de verschillende sport en technische reglementen (klassen, leeftijden, inschrijvingen, enz), kies dan via de menu motorsport jouw discipline voor alle praktische info. De rijders worden verondersteld op de hoogte te zijn van deze reglementen, neem dus de tijd om deze aandachtig te lezen!

UP

Partners

Back to top button