Sportvergunning jaarlijkse training (off-road en circuit)

Trainingsvergunning

De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een digitale toepassing ontwikkeld voor het indienen van je vergunningsaanvraag. Deze app, My FMB-BMB, kan je via onderstaande link installeren op je desktop of laptop (Windows). Het is ook mogelijk toegang tot de app te bekomen via een tablet (Apple/Android) of Apple Mac.

Info en download My FMB-BMB 

Hierna vind je de belangrijkste info die je moet weten als je een BMB trainingsvergunning wil aanvragen. Opgelet, de info op deze pagina betreft de BMB-vergunningen aangevraagd via onze Vlaamse afdeling (Motorsport Vlaanderen ). Voor de vergunningen via onze Waalse afdeling (FMWB), raadpleeg de Franstalige versie van deze pagina.

De Sportvergunning jaarlijkse training (off-road en circuit)

Rijders die vrij willen gaan trainen (geen competitie) en daarbij goed verzekerd willen zijn, kunnen hun trainingsvergunning aanvragen via de toepassing My FMB-BMB. Er is de trainingsvergunning ‘circuit’ voor de snelheid, supermoto, classic bike of speedway rijders die gaan trainen op permanente circuits en de trainingsvergunning ‘Off-road’ voor de motorcross, enduro, trial of E-bike rijders die trainen op off-road circuits (motorcross, trial, enduro).

Opgelet ! : met circuits wordt bedoeld wettelijk vergunde circuits zoals Lommel, Lille, Olmen, Komen of Zolder, Mettet, Spa-Francorchamps, Bilstain enz. Ook voor vrije trainingen georganiseerd door BMB-clubs is deze licentie geldig (vb. parades Classic Bike in Chimay en Gedinne).

Je kan kiezen voor de vergunning Europe Open (geldig in gans Europa) of Nationaal (enkel in België)

Verzekeringen

De BMB Europe vergunning bevat een persoonlijke ongevallenverzekering die je voor vrije trainingen op circuits in gans Europa dekt als je het niveau ‘Europe Open’ kiest. Deze bevat ook een verzekering reisbijstand voor de medische kosten in het buitenland en de repatriëringskosten. Kies je het niveau nationaal ben je enkel gedekt voor trainingen op circuits in België.

Op het einde van de aanvraagprocedure in My FMB-BMB is er de mogelijkheid om de optie verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) te onderschrijven geldig tijdens trainingen op permanent circuit in België, Nederland en Frankrijk.  Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de rijders op trainingen t.a.v. derden (vb. aanrijden van een toeschouwer naast de piste). Hierdoor dient er voor de trainingen in Frankrijk geen ‘Pass circuit’ te worden aangekocht bij de FFM. Er wordt een specifiek attest bij de vergunning afgeleverd. Vanaf 2024 is deze optie BA verzekering automatisch inbegrepen in de trainingsvergunning Off-road van Motorsport Vlaanderen.

Opgelet ! : de KNMV erkent deze optie niet en verplicht haar circuits om de KNMV-basislicentie te laten onderschrijven door de rijders.

De algemene voorwaarden en verzekerde bedragen kan je raadplegen via de Motorsport Vlaanderen website of via volgende rechtstreekse link.

Heb je een ongeval, gehad? Vul dan het ongevalsaangifteformulier in en stuur het zo spoedig mogelijk naar het secretariaat van Motorsport Vlaanderen (info@motorsport.vlaanderen)

Clubaansluiting

Om een trainingsvergunning te kunnen onderschrijven is de aansluiting bij een bij  Motorsport Vlaanderen aangesloten club NIET verplicht maar facultatief.

  • Geen clubaansluiting: In My FMB-BMB kies je de club ‘VMBB Trainingsvergunning’ uit de voorgestelde lijst.
  • Wel clubaansluiting: In My FMB-BMB kan je je club selecteren uit de voorgestelde lijst. De club wordt automatisch verwittigd van je aanvraag tot aansluiting. Om de vergunning te kunnen afleveren moet de club via haar eigen clubmodule je aansluiting en vergunningsaanvraag bevestigen. Een lijst van clubs per provincie met contactgegevens kan je raadplegen via volgende link

Documenten

Voor de trainingsvergunning dienen volgende documenten te worden toegevoegd in je My FMB-BMB-dossier (zie menu documenten in My FMB-BMB):

  • Kopij identiteitskaart (eenmalig). Dit is echter enkel nodig indien je de registratie niet hebt gedaan met je elektronische identiteitskaart (E-ID) a.h.v. een kaartlezer. We raden aan om deze optie te gebruiken waardoor verschillende velden automatisch en correct worden ingevuld.
  • Ouderlijke toelating (jaarlijks en enkel voor minderjarigen). Dit formulier dient door de wettelijke vertegenwoordigers te worden ondertekend.

Tarieven

Een overzicht van de tarieven van de diverse vergunningen vind je terug op https://motorsport.vlaanderen/ of via volgende rechtstreekse link 

Korting via je mutualiteit

Naargelang de mutualiteit kan men 10 à 25 euro korting krijgen. Procedure: download het formulier van de site van uw mutualiteit . U mailt of stuurt het ingevuld naar het secretariaat van Motorsport Vlaanderen, info@motorsport.vlaanderen U krijgt het afgestempeld terug. U ontvangt bij indiening bij uw mutualiteit het voorziene bedrag op uw rekening gestort.

My FMB BMB

Partners

Back to top button